– Angst en viktig veiviser

– Angsten kommer når man er ute av kurs. Hvis man prøver å kopiere andre framfor å finne fram til essensen i seg selv, kan man få angstproblemer, sier psykolog og forfatter Grethe Nordhelle (62).

Bilde av psykolog og forfatter Grethe Nordhelle

OPPNÅ HARMONI

– Selvkontakt gir ro, sier Grethe Nordhelle, som nå har skrevet bok om angst.

(Foto: Monica Larsen)

Grethe Nordhelle åpner døren til huset på Bygdøy, der hun har kontor i underetasjen. Utenfor huset er det en nydelig blomsterhage, der hun oppfordrer klienter til å gå og kikke.

Nordhelle var advokat før hun ble psykolog, og har skrevet sju fagbøker. Én av dem handler om manipulasjon, og er trykt opp i fem opplag.

– Jeg får ofte henvendelser fra personer som opplever å bli manipulert av andre, sier Nordhelle.

Nå har hun sammen med sin makker, indiske Ujagar S. Sakhi, skrevet «Angstens røtter. Eksistensiell forståelse og mestring».

– Jeg skiller meg fra mange psykologer ved at jeg er opptatt av at mennesket også er et åndelig vesen. Jeg ønsker å ta imot hele mennesket. Åndelighet står over religioner, og betyr at vi erkjenner at det er en lovmessighet i naturen, og ser mennesket som en del av naturen, sier Nordhelle.

Grensesetting

– Hvis du er en person som stadig kommer i kontakt med mennesker som manipulerer deg, bør du se på deg selv: Er du en som sliter med å sette grenser? Mangler du selvrespekt? Hvis vi lar oss forstyrre av andre som kan oppleves som plagsomme, og mangler balanse i livet, kjenner vi uro som er en eksistensiell angst, dersom vi lytter til vårt indre. Angsten er en veiviser, den forteller oss at noe er galt, sier hun.

– Hva er forskjell på angst og frykt?

– Frykt er et instinkt, det er redsel for konkrete farer. Hvis du står på kanten av et stup, kjenner du frykt. Men hvis du sitter hjemme i sofaen og er fanget i skremmende tanker, da er det angst, når tankene er bekymringer og ikke virkelighet. Du må forstå forskjellen og prøve å finne ut hvorfor du plages med angst.

– Dere skriver at angst er normalt?

– Ja, men det er plagsomt. For å kunne omgjøre angst til noe positivt må man forstå den og gå inn i en langsom prosess med selvrealisering.

Boka tar opp at mennesker trenger ro og harmoni for å komme i kontakt med seg selv, men at man i dag lever slik at man fjerner seg fra det "tomrom" som må til for å komme i kontakt med sitt innerste vesen.

– Stress er blitt en livsstil for mange. For å leve i harmoni må man kunne vende blikket innover, og for å få til det må man sette av tid.

«Skap stillhet, vær nærværende i deg selv, bruk tid.»

Nordhelle understreker at tillit er grunnleggende for å unngå et liv preget av angst.

– Du må tro på noe. Et menneske, eller en skaperkraft, eller samfunnet. Tillit gir tro, og tro gir beskyttelse og demper angst. Prøv å unngå å bekymre deg for framtida, og lev i nuet.

– Hva menes med selvrealisering?

– Noen sier det er egoistisk, men den virkelige selvrealiseringen er det motsatte. Ved å bruke tid til å bli kjent med deg selv, vil du forstå at din søken etter harmoni handler om å gjøre noe for fellesskapet. Skap stillhet, vær nærværende i deg selv, bruk tid. Det tar tid å finne fram til essensen i seg selv, sier Nordhelle.

Når vi begynner å vende blikket innover, får vi først kontakt med det Nordhelle kaller "indre forstyrrelser".

– Det er ubehagelig. Det kan være vonde minner eller ting som ligger i ubevisstheten. Det er dette vi løper vekk fra, som vi ikke orker å bli konfrontert med. Det er skummelt å være i alt ubehaget, men etter hvert blir det mer og mer ro og stillhet. Det er da vi virkelig begynner å få kontakt med vårt innerste vesen.

Unik vei

– Når du tør å bli deg selv, har du en unik vei å gå. Da opphører konkurransen med andre og misunnelsen mot andre. Angsten og depresjonen har kanskje vist deg at du mangler mening i tilværelsen. Du bør bruke dine unike talenter og ressurser slik at de blir til nytte for fellesskapet. Noen maler bilder, andre gjør frivillig arbeid. Jo mer du gir, jo mer får du tilbake. Men hvis du ikke har tydelige grenser, kan du møte mennesker som sluker deg. Da blir du utbrent. Det gjelder på jobben også. Du må sette grenser for den sjefen som bare tar og tar, ellers blir du syk. Ta i bruk deg selv på en bevisst måte, sier Nordhelle.

Selvkontakt gir ro, sier hun. Gjennom den indre stillheten får man gradvis mer kontakt med det åndelige.

– Noen får en dyp forståelse av det menneskelige. Andre tror på en gud. Du trenger ikke sette ord på hva det er. Jo nærmere du kommer deg selv, jo større ro oppnår du. Mange bruker naturen for å oppnå ro, eller musikk, eller bildekunst. •


Vipps 12137