– Kan forutsi samlivsbrudd

– Det burde vært mye mer oppfølging til foreldre gjennom hele foreldreskapet, sier forsker og psykolog Maren Sand Helland.

Foto av forsker Maren Sand Helland

KRITIKK ØDELEGGER

– Selv om man er glad i hverandre, blir parforholdet utslitt av at man hakker på hverandre, sier forsker og psykolog Maren Sand Helland.

(Foto: Stian Rørslett)

– Utfordringene ved å være foreldre slutter jo ikke når barnet er fire år. Foreldre som kritiserer hverandre ofte, har større sannsynlighet for å gå fra hverandre etter kort tid. Dette er ikke så overraskende og kan henge sammen med at kritikk gjør det vanskeligere å samarbeide, sier Maren Sand Helland.

Hun har i en ny doktorgrad undersøkt hvordan mødres parforhold endrer seg gjennom barnas oppvekst. Gjennom en studie på 500 mødres svar i TOPP-studien «Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid, har hun og kolleger i Folkehelseinstituttet funnet at man allerede når barnet er 18 måneder kan se tegn som kan bidra til å forutsi om det blir brudd mellom foreldrene mange år senere.

Samlivskurs for tidlig

– Vi ble overrasket over at det er så sterk sammenheng mellom hvordan foreldrene har det sammen når barnet er halvannet år, og om de går fra hverandre senere. Vi fant tidlige tegn både på at foreldrene gikk fra hverandre før barna var åtte år, og at de gikk fra hverandre mer enn sju år senere, da barna var mellom åtte og 18 år.

«Far kan levere barn i barnehagen med melkebart og rotete hårsveis, mens mor oftere vil bli sett rart på om hun gjør det samme.»

– Par som får sitt første barn, får tilbud om samlivskurs like etter at de har fått barnet, på de fleste helsestasjoner i dag. Kanskje er det for tidlig? Det trengs mer rådgivning for å fange opp par som trenger støtte. Da kan man forebygge at barnet kanskje får problemer senere. Helsestasjonene burde gitt mye mer oppfølging, og de bør følge opp foreldre mye lenger enn til barnet er fire år, som i dag. Utfordringene ved å være foreldre slutter jo ikke når barnet er lite, sier Helland.

Endret papparolle

Studien viser at foreldre som kritiserer hverandre, har en tendens til å gå fra hverandre etter ganske kort tid.

– Papparollen er endret mye siden 1993, da TOPP-studien ble laget. Fedre tar i dag langt mer ansvar. Men til syvende og sist faller likevel ansvaret på mor. Fedres innsats bejubles, og fedre fortsetter ofte å ta ansvar etter et brudd i parforholdet. Men morsrollen er ikke endret i samme grad, så kvinner fyller både en moderne rolle som yrkeskvinne, og en rolle som mor. Far kan levere barn i barnehagen med melkebart og rotete hårsveis, mens mor oftere vil bli sett rart på om hun gjør det samme.

Helland er sterk tilhenger av pappakvoten.

– Pappakvoten gjør at både mødre og fedre tvinges til å overlate ansvaret til far. Kvoten bryter opp mors rutiner. Men selv om mye er endret, jobber 40 prosent av småbarnsmødre deltid. Hele 70 prosent av fedrene tar ut pappakvoten, men svært få fedre tar ut mer enn kvoten.

Ønsker mer tid

Helland forteller at forskning viser at både mor og far ønsker mer tid sammen med barna.

– I dag har både mødre og fedre et aktivt foreldreskap, og det økonomiske forsørgeransvaret er mindre tyngende enn før. Barna og familielivet er blitt en viktigere arena for meningsskaping både for kvinner og menn. Da blir det enda viktigere at foreldre støtter hverandre og lærer seg å ikke gå rundt og hakke på hverandre. Min doktorgrad viser at lite opplevd støtte fra partner når barnet er 18 måneder, på lengre sikt kan føre til brudd i parforholdet. •