– Snakk med barn om overgrep

– Barn og unge etterspør mer kompetanse på psykisk helse i skolehelsetjenesten, sier barneombud Anne Lindboe.

Foto av barneombud Anne Lindboe

SKOLEHELSETJENESTEN

- Skolehelsetjenesten bør fungere som psykisk førstehjelp, altså et lavterskeltilbud, sier barneombud Anne Lindboe.

– Barneombudet ønsker å rette oppmerksomhet mot tvang i barnevernet og i psykisk helsevern?

– Ja, vi arbeider med en rapport som kartlegger tvang mot barn og unge i barnevernet og i psykisk helsevern. Den blir klar i september. Vi har blant annet besøkt 14 institusjoner. Tvang kan være at barn holdes, eller holdes nede. Det er viktig å få ned unødvendig tvangsbruk og å forebygge bruk av tvang. Vi trenger institusjoner som kan gi barn både omsorg og riktig psykisk helsehjelp. Husk at barn og unge som lever på denne måten, har mye i bagasjen.

– Er det nok oppmerksomhet rundt barnevernbarnas psykiske helse?

– Nei. Vi er veldig bekymret for den psykiske helsen til barnevernsbarn. 76 prosent av barn som er under barnevernets omsorg, har psykiske problemer. Hjelpetilbudet må være spesialtilpasset det enkelte barnets behov. Og man må være oppmerksom på at selvskading, utagering og selvmordsforsøk kan ha sammenheng med traumer. Det er ikke nødvendigvis uttrykk for sykelighet, men reaksjoner på ekstremt tøffe påkjenninger.

– Blir barn og unge som er i barnevernets omsorg stigmatisert?

– Jeg synes det har vært en framgang med større åpenhet og mindre tabu. Norge er kommet langt sammenlignet med mange andre land. Men fortsatt faller mange mellom to stoler, fordi systemene samarbeider for lite. Ansatte i barnevernet strekker seg ofte veldig langt for å hjelpe, og vi må heller ikke glemme at 80 prosent av barnevernets arbeid gjøres i samarbeid med foreldre.

– Nå avdekkes stadig pedofile nettverk og seksuelle overgrep mot barn. Kan vi frykte en utbredelse av pedofili?

– Vi har ingen holdepunkter for at omfanget øker, men i forhold til før, hvor seksuelle overgrep mot barn var ekstremt tabubelagt, blir dette nå i langt større grad snakket om og straffeforfulgt. Foreldre bør snakke med barna fra de er små og går i barnehagen, slik at barn vet hva et overgrep er. Ellers kan barn tro at overgrep mot barn er vanlig. Lær barna at de må si fra hvis det skjer noe som de ikke liker.

– Hva slags tegn skal foreldre se etter hvis de frykter at barna deres har vært utsatt for overgrep?

– Noen barn kan du ikke merke noe på, andre trekker seg inn i seg selv, og andre igjen kan få en seksualisert oppførsel. Hvis barnet plutselig endrer oppførsel, bør foreldre bli på vakt.

– Nylig kom det fram at halvparten av foreldrene ikke vil snakke med barna sine om seksuelle overgrep, fordi de ikke vil skremme barna?

– Det er farlig å ikke snakke med barn om dette. Ved å snakke med barn om overgrep setter vi dem i stand til å si fra, og kan slik beskytte barna våre. Som foreldre har vi plikt til å snakke med barna om vold, overgrep og grensesetting. Barn takler slike samtaler helt fint. Vold, overgrep og mobbing kan ødelegge et barns liv. Nå ser det ut til at psykiske lidelser er økende hos barn og unge. Vi må finne ut hva det skyldes, og vi må styrke barns rettssikkerhet. Da må vi ha en åpen dialog med barn. Hvis man ser at et barn kanskje ikke har det bra, må man tørre å spørre barnet om det er noe man kan hjelpe til med.

– Du er halvveis i et åremål på seks år. Vil du rekke å gjøre alt du ønsker å få til?

– Vi har fått til mange endringer allerede, blant annet en styrking av skolehelsetjenesten og bedre rettssikkerhet for voldsutsatte barn. Mitt hjertebarn er vold og overgrep mot barn, og jeg vil gjerne fortsette å jobbe med dette etter at åremålsperioden er over. Som det første barneombudet i verden får vi mange forespørsler fra andre land om barneombudsordningen. Blant annet har vi et spennende samarbeid i Vietnam.

– Trengs det en bedre kompetanse i befolkningen om barn og unges psykiske helse?

– Ja, og derfor bør skolehelsetjenesten fungere som psykisk førstehjelp, altså et lavterskeltilbud, slik at man slipper å vente til problemene er så store at man kanskje må inn i psykisk helsevern. Barn og unge etterspør mer kompetanse på psykisk helse i skolehelsetjenesten.

– Hva spør barn om på nettsiden deres?

– Mye om rettigheter ved foreldres samlivsbrudd, men også om mobbing og overgrep.

– Hva gjør du for å koble av fra arbeidet?

– Da er jeg sammen med familien min, gjerne ute i naturen. Jeg jobber så mye, så når jeg har fri, er den beste avkobling å være sammen med barna. •