Spør oss: Dårlig søvn og depresjon

Jeg sover dårlig for tiden. Og blir i dårlig humør, både hjemme og på jobben. Kan det komme av depresjon? Hvordan kan jeg vite om det er det jeg sliter med? Flere har anbefalt meg sovemedisin, men jeg er redd for bivirkningene. Hva kan jeg gjøre? NN

(Illustrasjonsfoto: Alyssa L. Miller/flickr commons)

SVAR: Søvnproblemer kan skyldes mange ulike faktorer. Depresjon er bare én av tilstandene som kan gi søvnproblemer. En depresjon kjennetegnes ved at man har nedsatt energi- og aktivitetsnivå – noen får økt uro, rastløshet og irritasjon. Evnen til å glede seg og føle interesse for ting reduseres. Selvtillit og selvfølelse er redusert, og mange sliter med følelse av skyld, mindreverd og utilstrekkelighet. Appetitten er som regel redusert eller økt. Søvnen blir dårligere. Hvis du er i tvil om du lider av en depresjon, kan du ta kontakt med fastlegen og få dette kartlagt.

Manglende søvn kan i seg selv imidlertid føre til depresjonssymptomer og irritabilitet. Spørsmålet er om det er depresjonen som gir søvnproblemer, eller søvnproblemene som gir depresjonsfølelse og irritasjon?

Manglende fysisk aktivitet kan gi søvnproblemer. Det samme gjelder bruk av mobiltelefon eller PC rett før sengetid pga. det sterke lyset disse avgir. En annen vanlig årsak til søvnproblemer er stress og vanskelige livsbetingelser. Ved problemer som det ikke finnes noen rask eller enkel løsning på, har hjernen en tendens til å fortsette å lete etter løsninger, og på den måten forstyrres søvn.

Det finnes mange søvntiltak som ikke innebærer medikamentell behandling. Det vil bli for omfattende å gå nærmere inn på disse her, men det finnes mye litteratur på nettet og i bøker.

Manglende søvn over lengre tid virker uheldig inn på både den psykiske og fysiske tilstanden. Ved langvarige søvnproblemer, der ingen søvnteknikker har effekt, kan det i en periode være nødvendig å benytte medikamenter som bidrar til søvn. Det finnes både vanedannende og ikke-vanedannende medikamenter. Jeg vil sterkt anbefale bruk av medikamenter som ikke virker vanedannende. Vanedannende søvnmedikamenter reduserer søvnkvaliteten og hindrer bearbeiding av problemer, i tillegg til at de etter 14 dagers bruk gir avhengighet. Det er mulige bivirkninger ved de fleste medikamenter, men langt fra alle opplever eller er plaget av disse.•

Anne Nordén, psykolog

Vipps 12137