Retningslinjer for innsending av artikler

Magasinet Psykisk helse tar imot innsendt stoff til leserbrev-, debatt- og kronikksidene.

Debatt- og leserinnlegg: Max 3000 tegn (inkl. mellomrom), skal være signert. De kan publiseres anonymt dersom det er gode grunner for det og redaksjonen kjenner innsenderens identitet.

Kronikk: Max 6000 tegn (inkl. mellomrom), skal være signert med navn og yrke/tilhørighet/mulige interessekonflikter. Kan i sjeldne tilfeller publiseres anonymt, hvis sterke grunner taler for det og redaksjonen kjenner innsenderens identitet.

Fagartikler: Magasinet Psykisk helse er ikke et fagtidsskrift og har ikke fagfellevurderte artikler.

Innlegg sendes til redaksjonen@psykiskhelse.no