Åpenhet om psykiske lidelser i media

Hvordan skal vi møte personer som vil fortelle sin historie, men som er i en psykisk krise? Blir man diskriminert på jobbmarkedet hvis man har fortalt om sine diagnoser? Og bør journalister tenke på det når vi lager saker?

Dette og mer får du svar på på seminar 22. september.

(Illustrasjon: Visuals on Unsplash)
  • Hva kan man egentlig spørre om som journalist, hvor går grensen for privatlivets fred?
  • Har vi sett uheldige virkninger av åpenhet, som diskriminering på jobbmarkedet? Og bør journalister tenke på det når vi lager saker?
  • Kilder skal som hovedregel identifiseres, skal vi likevel anonymisere personer, slik at de ikke får åpenheten brukt mot seg i etterkant?
  • Hvordan skal vi møte personer som vil fortelle sin historie, men som er i en psykisk krise?
  • Hvor mye skal pårørende involveres? Skal foreldre alltid godkjenne når voksne barn forteller sin historie? Hva med barn av intervjuobjekter?
  • Har journalister berøringsangst for vanskelige temaer, er man så redd for å trå over streken at man lar være?

Innledere er bl.a. Ole Jacob Madsen, Elin Floberghagen, Gry Lunde, Marius Sjømæling.

Sted: Oslo (mer nøyaktig kommer senere)

Tid: 22. september kl. 10 - 14

Seminaret (inkl. lunsj) er gratis, men krever påmelding til Magasinet Psykisk helse.


Seminaret er støttet av Pressens faglitteraturfond.