Åpenhet om psykiske lidelser i media

Hvordan skal vi som journalister møte personer som vil fortelle sin historie, men som er i en psykisk krise? Blir man diskriminert på jobbmarkedet hvis man har fortalt om sine diagnoser? Og bør journalister tenke på det når vi lager saker?

bilde fra seminar om åpenhet i media 22.sept 2022

Fra direkteoverføringen

(Foto: Dag Grundseth/Pixmedia)

Se opptak fra seminaret her .

  • Hva kan man egentlig spørre om som journalist, hvor går grensen for privatlivets fred?
  • Har vi sett uheldige virkninger av åpenhet, som diskriminering på jobbmarkedet? Og bør journalister tenke på det når vi lager saker?
  • Kilder skal som hovedregel identifiseres, skal vi likevel anonymisere personer, slik at de ikke får åpenheten brukt mot seg i etterkant?
  • Hvordan skal vi møte personer som vil fortelle sin historie, men som er i en psykisk krise?
  • Hvor mye skal pårørende involveres? Skal foreldre alltid godkjenne når voksne barn forteller sin historie? Hva med barn av intervjuobjekter?
  • Har journalister berøringsangst for vanskelige temaer, er man så redd for å trå over streken at man lar være?

Innledere er Elin Floberghagen fra Norsk Presseforbund, Gry Lunde fra ADHD Norge, Marius Sjømæling fra Barn av Rusavhengige og forsker Kjersti Lånkan fra Oslomet. Seminaret ble ledet av Cathrine Th Paulsen, redaktør i Magasinet Psykisk helse.

Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, 0351 Oslo

Seminaret er støttet av Pressens faglitteraturfond.