Steder mot ensomhet

Vi stirrer i bakken langs store kompakte murvegger. Der får vi ikke kontakt med noen.

Selv de minste og korteste møtene med andre mennesker virker inn på vår psykiske helse. Vi trenger andre for å ha det bra, ikke bare nære og venner, også personer på litt mer avstand, som naboer, butikkansatte, lærere, trenere, kanskje til og med kontrollører på bussen. Alt bidrar. Listen over mulige treffpunkter er nesten uendelig - i normale tider. I unormale tider, som under en pandemi, blir anledningene til små mellommenneskelige kontaktpunkter dramatisk redusert. Vi visste det nok, men vi har sett det i praksis og nesten alle har kjent det på kroppen de siste to årene. Hverdagslykken blir mer og mer vanskelig å opprettholde.

Samtidig endrer også normalen seg. Den pålagte avstanden konkurrerer med den selvvalgte, digitaliseringen. Vi handler på nettet, snakker med chat-boter om problemer og ser film hjemme alene. Ingenting er lenger unna enn et tastetrykk, selv om alt i virkeligheten er uendelig langt borte nettopp på grunn av tastetrykk-samfunnet.

Man kan ikke vedta mindre ensomhet, men det er fullt mulig å skape kimer til sosial omgang, også i tider der man ikke kan møtes på vanlig vis innendørs. Denne utgaven av Psykisk helse har sett på de fysiske forutsetningene for å kunne møtes ute, benkene, torgene og gatene som er der hele tiden. – Alle som former byene våre bør sette seg inn i det menneskelige perspektivet for å skape gode byrom, sier Helge Hillnhütter som forsker på hvordan vi går i byer. Vi stirrer i bakken langs store kompakte murvegger. Der får vi ikke kontakt med noen. En annen forsker, Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet viser til at akkurat de små møtene løfter oss, får oss til å føle oss bra og skaper fellesskap.

Reportasjen fra Rema-butikken i Oslo, der «Norges hyggeligste kassamann» jobber, er ett eksempel på at vi trenger disse punktene. - Her kan jeg spørre en kunde om hva som helst, og så er det en samtale i gang som utvikler seg i alle retninger, sier Victor Stange.

Intet menneske er en øy, skrev John Donne for omtrent fire hundre år siden. Etter hvert siger det inn. •

Vipps: 12137