Skeivt kulturår 2022

Jubileumsår for kampen mot undertrykking.

bilde av to personer i brudekjole sammen i åpen bil.
(Foto: Homodagene i 1993. Fotograf ukjent. SKA/A-0033 Løvetannarkivet, Skeivt arkiv)

I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. (Sex mellom kvinner har aldri vært forbudt.) Skeivt arkiv har gått sammen med Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket om en feiring. Nasjonalmuseet skal ha ulike aktiviteter, utstillinger og arrangementer som ser på kunst, arkitektur, design og kunsthåndverk med et skeivt blikk. Flere andre museer vil også delta i feiringen med egne utstillingsprosjekter.

Les mer på Skeivt arkiv

Vipps: 12137