Tabuprisen til Martin Eia-Revheim

– Dette litteraturbidraget vil stå seg over tid og bidra til mer kunnskap om hvordan vi bærer med oss vold og omsorgssvikt gjennom et helt liv, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Bilde av Martin Eia-Revheim

Barndommens vold

– For meg lever min historie videre og viser seg som en uro og et jag som gir seg uttrykk i andre ting, sier Martin Eia-Revheim.

(Foto: Cappelen-Damm)

Å sette sammen bitene. Min historie om vold, skam og reparasjon av Martin Eia-Revheim handler om å vokse opp med en voldelig og alkoholisert far. Boken viser hvordan vold og omsorgssvikt former barndommen, den beskriver et stadig tiltagende slit som ender i selvmordsforsøk, innleggelser og vedvarende psykisk strev.

Martin Eia-Revheim er kanskje mest kjent for å ha grunnlagt Jazzklubben Blå i Oslo og for å være en sentral person i kulturlivet. Han har vært ansvarlig for etableringen av Sentralen og vært prosjektleder for ny bruk av det gamle Nasjonalgalleriet. I vår debuterte han som forfatter med denne selvbiografien, som Rådet for psykisk helse tildeler ham årets Tabupris for.

Forteller ikke

I snitt blir ett av 20 barn i Norge mishandlet. Cirka én av fem har opplevd vold fra foreldrene sine minst én gang, og over halvparten av dem har aldri fortalt det til noen. Tabuene rundt vold er fremdeles store, og for mange vil veien til hjelp avhenge av å fortelle om voldsopplevelsene til noen man har tillit til, skriver Rådet for psykisk helse i pressemeldingen om prisen.

- Håpet er at boken kan bidra til at flere skjønner konsekvensene av en knust barndom der og da og videre i livet. Et av poengene mine med å skrive denne boken var å søke aksept. Symptomer materialiserer seg ulikt i voksenlivet, og kan bety at man tar ut følelser i merkelige detaljer og takler ting på ulikt vis. For meg lever min historie videre og viser seg som en uro og et jag som gir seg uttrykk i andre ting. Voksne menn er underrepresentert i åpenhet og overrepresentert innenfor selvmord og rus. Det er ikke gitt at man skal være åpen, for det vil alltid innebære risiko for avvisning og mangel på kontroll, og vi skal beskytte retten til å ikke dele. Det er likevel viktig at folk blir kjent med mulighetstapet etter mishandling. Jeg er glad og stolt over at min historie har nådd ut og at den kan være til hjelp for andre som er fastlåst i vanskelige situasjoner eller baler med konsekvensene av umenneskelige oppvekstbetingelser, sier Martin Eia-Revheim.

Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som kan tildeles personer, organisasjoner og virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse. •