Annonser i Psykisk helse

Papirutgaven av Psykisk helse har 64 000 lesere. Nettsidene har 450 000 lesere i året.

Nå ut med budskapet ditt med en annonse i magasinet, på nett eller begge deler. Vi hjelper deg med å lage annonsen hvis du har behov for det.


Formater / annonsestørrelser på nett


Vanlig på forsiden: 455 x 230 px (bredde ganger høyde)

Annonse i artikkel: 455 x 230 px

Materiellfrist: En uke før publisering.

Annonser i papirmagasinet


Helside utfallende: 208 x 288 + 5 mm bleed

Halvside stående: 91x246 mm

2/5 side stående format på redaksjonell side: 72x246 mm

Halvside liggende: 186 x 120 mm

Kvartside liggende: 186x58 mm

Kvartside stående: 91 x 120 mm

Rubrikk/veiviser stor: 86 x 48 mm

Rubrikk/veiviser medium: 86x22 mm

Rubrikk/veiviser liten: 42 x 22 mm


Annonsekonsulent: Ole-Jørgen Strømberg, tlf 41 27 10 75

Annonseformater og priser finner du her


Materiellfrister 2022

  • Nr 1, utgivelse 14. februar: Materiellfrist 24. januar
  • Nr 2, utgivelse 4. april: Materiellfrist 14. mars
  • Nr 3, utgivelse 20. juni: Materiellfrist 6. juni
  • Nr 4, utgivelse 19. september: Materiellfrist 29. august
  • Nr 5, utgivelse 21. november: Materiellfrist 31. oktober