Om Psykisk helse

Magasinet psykisk helse inneholder nytt fagstoff, forskning, erfaringer, reportasjer, intervjuer, kommentarer og litteratur om psykisk helse. Vi følger Redaktørplakaten og driver uavhengig journalistikk.

Magasinet er for alle interesserte, brukere av psykisk helsetjenester, pårørende og andre som arbeider med mennesker. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen.

Formålsparagraf for magasinet Psykisk helse:

Magasinet Psykisk helse har som formål å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Magasinet skal være formidler av nytt fagstoff, forskning og litteratur om psykisk helse, og inspirere til engasjement for et bedre tilbud innen psykisk helse. Magasinet skal drive uavhengig journalistikk, rette kritisk søkelys mot ulike forhold knyttet til psykisk helse og gi plass til synspunkter fra ulike miljøer og grupper.

Psykisk helse er ikke et medlemsblad, men et uavhengig journalistisk magasin, som retter seg til allmennheten. Magasinet er redigert etter Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)


Ansvarlig redaktør: Cathrine Th Paulsen, tlf. 23 10 38 86

Journalist: Liz Buer, tlf. 23 10 38 75

journalist Marit Sunnanå Aalrust, tlf. 23 10 38 87

Layout: Lise Myhre, tlf. 23 10 38 89

Abonnement: Elin Jahrsengene, tlf. 23 10 38 76


Bli abonnent eller kjøp e-versjon her

Magasinet selges også i løssalg i større Narvesen-kiosker.