Psykisk helse: nr. 1 – 2012

  • Depresjon: Ut av håpløshetens grep

    Noen ganger, når alt er svart, er det å snuse inn duften av en appelsin det eneste som hjelper.

  • Ceausescus barn

    Om spedbarnet kunne snakke, og om det hadde innsikt i sin egen utvikling, kunne det kanskje ha sagt noe slikt: «Jeg er, fordi du tenker på meg.»

Du får første nummer gratis!

Bestill