Psykisk helse: nr. 1 – 2014

  • JOBB: - Amerikanske tilstander på vei

    - Ledelsen blir mer autoritær og ansatte har i mindre grad reell innflytelse på jobben, sier arbeidslivsforsker og forfatter Bitten Nordrik.

  • Mellom himmel og demens

    - Språket vårt dekker bare en liten flik av følelsesregisteret. Jeg bruker musikk som konkret tiltak og et bilde på det som er vanskelig å si noe…

  • SENSKADER: - Ble et sintere menneske

    - Jeg er opptatt av dagliglivet, det som dag for dag setter spor i deg, som vanndråper i en stein. Gradvis og sakte blir du endret. Jeg ble det jeg…

Menneskelige ressurser

«Ansatte får mindre informasjon og er i mindre grad med på beslutninger. Ledelsen blir mer autoritær. Slik beskriver Bitten Nordrik, som Psykisk helse har intervjuet i nr 1, 2014, utviklingen i arbeidslivet.

Meninger

Du får første nummer gratis!

Bestill