Psykisk helse: nr. 5 – 2014

 • Dronning og drage

  – Det er en sykdom i dag at alle skal være helt like og male husene sine i samme farge. Det er ikke min stil.

 • Narret og bedratt

  – Å bli lurt og bedratt av en du elsker, er ekstremt sårende. Det gjør noe med din selvtillit og din tillit til andre. Å bli bedratt er å bli satt i…

 • Kortere levealder: - Oppfølging livsviktig

  – Den fysiske helsen hos pasienter med schizofreni blir neglisjert i helsevesenet. Fastleger må starte tidlig med tett oppfølging av pasientenes…

 • Anabole Kristus

  Jeg er en ikke-troende som har hengt et krusifiks på kontorveggen.

 • Snoket i journal – sensitiv informasjon på avveie

  En behandler på psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus gikk inn i pasientens journal fra gynekologisk avdeling og spredte svært…

 • – Måtte gjøre noe

  – Vi lever ikke i Faraos tid. Man kan være stolt av kulturen sin, men kultur er noe som endrer seg, sier Safia Abdi Hase. Nylig ble hun ridder av St.…

 • Alltid bakpå

  Flere og flere utsetter viktige oppgaver og havner i en dårlig spiral av stress og lavt selvbilde. Informasjonsflyt og åpne kontorlandskap får en del…

Pusser fasaden

I en tid hvor man skal prøve å innbille andre at man er så vellykket, er det vanskeligere å være åpen om det som ikke har status.

Meninger

Du får første nummer gratis!

Bestill