Psykisk helse: nr. 2 – 2015

  • En forsoningsmann

    – Jeg har aldri vært så lykkelig som nå. Det hadde jeg ikke trodd da jeg var ung, at jeg skulle bli mer lykkelig som 66 enn som 30.

  • Traumer: Skam den viktigste følelsen

    – Skam er en av de største hindringene for å bli bra etter traumatiske opplevelser, men skammens natur er at den er skjult og derfor lett å overse,…

  • Eggfrysing som frynsegode

    Flere og flere kvinner som vil ha både karriere og familie, fryser ned eggene sine. Enkelte firmaer i USA betaler nedfrysingen for sine kvinnelige…

Ung og vellykket!

– Min generasjon sliter med angst, depresjoner, spiseforstyrrelser, utmattelse og ADHD, sier Malin Nesvoll Vangsnes (25) i dette nummeret av Psykisk helse.

Det er kanskje ikke nytt, men det er enkelt og presist formulert.

Meninger

Du får første nummer gratis!

Bestill