Diagnoser, helseplager og forebygging

Hvordan forebygger vi psykiske helseplager? Hva er egentlig angst? Og kan du jobbe selv om du er deprimert? Her kan du lese mer om ulike diagnoser og psykiske helseplager, og få tips om både forebygging og behandling.

Diagnoser og psykiske helseplager

Forebygging av psykiske helseplager

Få eller ingen går gjennom livet uten plager eller sykdom av noe slag. Psykiske helseplager er vanlig i befolkningen, og mange av oss opplever angst eller depresjon i løpet av livet. Sårbarhet for alvorlige og mindre alvorlige psykiske lidelser er ujevnt fordelt, noen er mer utsatte enn andre, og ikke alt kan forebygges. Det er likevel en del ting du kan gjøre selv, både for å forebygge og for å bidra til bedring.

Arbeid er god medisin

Ja, du kan jobbe selv om du har en psykisk helseplage. Rådet for psykisk helse jobber for at arbeidslivet skal bli mer inkluderende, slik at det er mulig å være i jobb i perioder med sykdom/plager, og at det skal bli lettere for personer som har vært utenfor arbeidslivet å komme i jobb.