Hverdagsglede

En rekke undersøkelser og internasjonal forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Det kan handle om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store endringer.

Logo for Hverdagsglede

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Begrepet og rådene er oversatt fra engelsk – Five ways to wellbeing. På norsk er disse fem rådene: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.

Helsedirektoratet omtaler rådene som fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse.

Forskning viser at hva vi gjør, hva vi gir vår tid, oppmerksomhet og prioritet til er av stor betydning for hvordan vi har det. Hverdagsglede® er et lavterskeltilbud for økt livsmestring, og er også et kurstilbud i alle landets fylker.

Kurset er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagoger og Frisklivssentraler. Evaluering etter pilotprosjektet i 2018 viste at kursdeltakerne rapporterte om mer glede i hverdagen og økt livsmestring. Det er nå knyttet to forskningsprosjekter til Hverdagsglede, finansiert av Stiftelsen Dam.

Rådet for psykisk helse fikk midler fra Extrastiftelsen for å utvikle kurs i samarbeid med Frisklivssentraler. Rådet for psykisk helse har nå tatt patent på varemerket Hverdagslede®, og kurs tilbys gjennom frisklivssentraler enda flere steder i landet.