Bli kursleder i Hverdagsglede®

Hverdagsglede-kurset tar utgangspunkt i internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse.

Fem symboler: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd, gi

Jobber du ved en Frisklivssentral eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen, kan du bli vår neste kursleder i Hverdagsglede. Du har en helsefaglig utdannelse, eller fysioterapiterapi, og har i tillegg til kurs i Motiverende Intervju.

NAV-veiledere som jobber med arbeidsrettet brukeroppfølging, får faglig påfyll som vil hjelpe deg i rådgivningen av dine brukere og gir deg kurslederkompetanse i tillegg til tilgang til verktøyet som kan hjelpe folk over i aktivitet.

Meld deg på kurs 2022

• 8. og 9. juni, Oslo, nyoppsatt kurs - også for NAV-veiledere.

• 21. og 22. september, Oslo, Oslo kongressenter.

• 2. og 3. november, Oslo, Oslo kongressenter.

Les mer her!

Pris: Kroner 5200,- inkl. dagpakke, materiell og 2 kursdager. Meld inn interesse til elin@psykiskhelse.no

Kurset er testet og av 28 kursledere fra 12 Frisklivssentraler i 2018, i tillegg har 116 kursdeltakere gitt sin gode tilbakemeldinger. Kursrekken er utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagog og Frisklivssentraler.

Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

Vi har laget filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan kan påvirke sin egen psykiske helse positivt og forebygge problemer ved hjelp av fem grep. Filmene gir råd, inspirasjon og hjelp til å tilegne seg teknikker for å oppnå en bedre hverdag og høyere musikk.

En rekke undersøkelser viser på hva vi gjør er av stor betydning for alle trives i dag. Hverdagsglede er et evidensbasert kurs basert rundt de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god helse psykisk og forebygge og psykiske prestasjoner i verden. Det kan håndtere om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i dag, og hvordan små steg kan føre til butikk endringer.


Se filmene henne:

Grep 1: Vær oppmerksom

Grep 2: Vær aktiv

Grep 3: Fortsett å lære

Grep 4: Knytt bånd

Grep 5: Gi